Bijeenkomst eHealth in de huisartsenzorg

Graag nodigt KSYOS huisartsen en POH’s-GGZ uit voor de bijeenkomst ‘eHealth in de huisartsenzorg’ op woensdagavond 28 maart 2018 in hotel Winselerhof in Landgraaf, Limburg.

Met de toestroom van patiënten met complexe psychische problemen krijgt de huisartsenzorg een steeds grotere rol in de opvang, begeleiding en behandeling van deze patiënten. Door middel van digitale beslisondersteuners, eHealth modules en het inroepen van consultatie van de Basis GGZ of Specialistische GGZ kunnen u en uw POH-GGZ ondersteund worden in uw werk. Op deze bijeenkomst willen wij u daarom inspireren en handvatten aanreiken om het gebruik van eHealth te optimaliseren. Diverse sprekers delen hun ervaringen en er zal worden stilgestaan bij de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van eHealth in de GGZ.

PROGRAMMA

 • 18:00 – 18:30 uur: Inloop met broodjes en soep
 • 18:30 – 18:45 uur: Kort welkom van KSYOS
 • 18:45 – 19:15 uur: eHealth en in de huisartsenpraktijk (POH-GGZ Sifra Griesenbrock)
 • 19:15 – 19:30 uur: Pauze met versnapering
 • 19:30 – 20:15 uur: Triage in de huisartsenzorg (medewerker van TelePsy)
 • 19:45 – 20:15 uur: Brainstorm over gebruik consultatie
 • 20:15 – 20:30 uur: Vragen en afsluiting 

OVERIGE INFORMATIE

 • Locatie: “Hotel Winselerhof”, Tunnelweg 99, 6372 XH Landgraaf
 • Er zijn twee accreditatiepunten aangevraagd voor de huisarts én POH-GGZ
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij Frédérique Le Mat of Robbert Vrugteveen via 020-600 00 60
 • Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos

AANMELDEN

 • Iv.m. de organisatie ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk 21 maart per e-mail op ggz@ksyos.org o.v.v. naam, functie en emailadres van alle deelnemers.