KNMG: Benoeming Leonard Witkamp tot bijzonder hoogleraar Telemedicine

_B_S0437Leonard Witkamp is benoemd tot bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door artsenfederatie KNMG. De benoeming gaat in op 1 december 2014 voor de duur van vijf jaar.

Als bijzonder hoogleraar in het Academisch Medisch Centrum (AMC) beoogt Witkamp de plaats van Telemedicine in de zorg te verankeren door onderwijs en onderzoek, maar ook door innovaties actief onder de aandacht te brengen van wetenschappelijke verenigingen, belangenverenigingen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid. Hierbij gelden een aantal uitgangspunten: een sterkere positie van de arts en patiënt door inzet van ICT, betere zorg door ICT, nadruk op patient empowerment, vragen over verantwoordelijkheid en privacy waarmee de arts geconfronteerd kan worden en tenslotte vanzelfsprekend ook: TeleMedicine = Medicine.

Meer kunt u lezen op de website van de KNMG.

KSYOS start pilot webcam consultScreen Shot 2014-09-23 at 15.26.59In samenwerking met webcamconsult.com start KSYOS een pilot screen-to-screen consultatie. Een tiental huisartsen kan hiermee een digitaal spreekuur houden naast of tijdens het reguliere spreekuur. De technologie betreft een online spreekuur systeem dat geschikt is voor medisch specialisten, huisartsen en verpleegkundigen. De huisarts ziet de patiënt via de computer, tablet of smartphone.

Patiënten krijgen nadat de afspraak is gemaakt een e-mail toegestuurd met bevestiging van de afspraak en een link. Deze link kan alleen op tijdstip van afspraak worden geactiveerd. Na activatie komt de patiënt in een online wachtkamer. 
De arts kan zien wie er zich in de wachtkamer hebben gemeld. Vervolgens kan de arts de verbinding tot stand brengen.

Het is een veilig en gebruiksvriendelijk systeem waarbij geen ingewikkelde software hoeft te worden gedownload.
 Patiënten kunnen inloggen vanaf elke tablet, smartphone of PC.

Bent u geïnteresseerd om mee te doen met deze pilot? Meld u dan aan door een mail te sturen of bel ons op 020 6000060 !

KSYOS TeleGGZ: nu ook voor eHealth en Consultatie!

Vraag vóór 1 december uw eHealth budget aan en start met KSYOS TeleGGZ

KSYOS TeleGGZ - voorblad folder U kunt 2 tot 3 uur extra POH GGZ budget krijgen voor eHealth en consultatie. Vraag tijdig het eHealth en consultatiebudget POH GGZ aan bij uw preferente zorgverzekeraar om het budget in kwartaal 1 2015 te kunnen gebruiken.

Heeft u het budget al aangevraagd? Start dan direct met KSYOS TeleGGZ. U voldoet dan in één keer aan alle voorwaarden die zorgverzekeraars stellen aan het toekennen van het eHealth en consultatiebudget.

KSYOS TeleGGZ omvat:

  • online screening met o.a. 4DKL en een telefonische intake door psycholoog
  • eHealth modules voor blended care (nieuw)
  • TeleGGZ Consultatie met GZ psychologen of psychiaters e.a. (nieuw)
  • digitaal verwijzen naar Basis- of Specialistische GGZ
  • Integratie met het HIS

Benieuwd naar de TeleGGZ mogelijkheden voor uw praktijk?

Meld u hier direct aan of neem contact met ons op via T: 020 600 0060 en vraag naar Joep Hoevenaars of Bas van Nispen.

Stoptober

StopToberOp 1 oktober start Stoptober, een maand waarin heel Nederland elkaar helpt om 28 dagen te stoppen met roken. Via nationale en sociale media zullen bekende en onbekende Nederlanders rokers massaal aanmoedigen om mee te doen met Stoptober. Voor sommige rokers is dit het moment om definitief te stoppen met roken.

KSYOS StopRoken ondersteunt stoppers die het alleen niet kunnen. Met slechts één bezoek van de patiënt aan de huisarts is KSYOS StopRoken gemakkelijk te integreren in de huisartsenpraktijk. Na een TeleConsult begeleidt een gekwalificeerde StopCoach de patiënt telefonisch gedurende drie maanden. Na afloop ontvangt de huisarts van de StopCoach een terugkoppeling in het HIS.

Wilt u als zorgverlener goed voorbereid zijn op Stoptober?

Meld u dan nu aan als zorgverlener voor KSYOS StopRoken via 020-6000060, info@KSYOS.org of klik hier.

  • Meer informatie over KSYOS StopRoken vindt u hier.
  • Meer informatie over Stoptober vindt u hier.

Inzet KSYOS TeleCardiologie voor preoperatieve rust ECG’s

NaamloosMet ingang van 1 augustus 2014 verzorgt KSYOS TeleMedisch Centrum de beoordeling van preoperatieve rust ECG’s voor de Medinova Klinieken Breda. Patiënten ondergaan o.a. een rust ECG om hun gezondheidstoestand in kaart te brengen voorafgaand aan een operatie. Een Medinova medewerker neemt het ECG af en voert deze in het online KSYOS TeleCardiologie Systeem in samen met de patiëntgegevens. Het KSYOS Cardiologie Grading Team beoordeelt de rust ECG’s direct zodat snel duidelijk is of de patiënt geopereerd kan worden.

Catharina ziekenhuis Eindhoven start met KSYOS TeleDermatologie

screenshot logoDe dermatologen van het Catharina ziekenhuis Eindhoven zijn recent gestart met KSYOS TeleDermatologie. Herm Martens en Roeland  Ceulen beantwoorden de TeleConsulten van huisartsen uit de regio met veel plezier. Dr. Martens over de digitale samenwerking met de huisartsen: “Wij delen onze expertise graag op een snelle en efficiënte manier met huisartsen. Via TeleDermatologie kunnen een groot deel van de vragen die er zijn rondom patiënten worden beantwoord op afstand. De korte responstijd (bij ons nu slechts enkele uren) maakt dat huisartsen, en dus ook patiënten, snel verder kunnen met het behandeltraject. Het is in principe te gebruiken voor alle dermatologische aandoeningen, waarbij wij ons als groep nog extra onderscheiden door onze academische achtergrond en het aandachtsgebied huidkanker.”Door deze samenwerking wordt de procedure van TeleConsultatie in de regio Eindhoven sterk vereenvoudigd. Via KSYOS TeleDermatologie kunnen huisartsen namelijk rechtstreeks vanuit hun HIS een nieuw TeleConsult opstarten. Voordeel is dat de huisarts (na éénmalige authenticatie) geen inloggegevens meer hoeft in te vullen én dat er automatisch een aantal patiëntgegevens worden ingevuld. Tevens ontvangt de huisarts na beantwoording door de dermatoloog de uitslag via een Edifact bericht retour in het HIS (specialistenbrief).

Wilt u graag samenwerken met de dermatologen van het Catharina ziekenhuis Eindhoven via KSYOS TeleDermatologie? Meld u dan hier aan of neem contact op met KSYOS via 020-6000060 of info@KSYOS.org.

KSYOS StopRoken: volledig verzorgd met één TeleConsult

KSYOS StopRokenMet KSYOS StopRoken kunnen uw patiënten verantwoord stoppen met roken. StopRoken is met één bezoek van uw patiënt eenvoudig en snel op te starten vanuit uw praktijk. U behoudt de regie en bepaalt samen met uw patiënt de te volgen behandeling. De KSYOS StopCoach begeleidt uw patiënt vervolgens telefonisch gedurende drie maanden.

Uitgebreidere informatie over het programma vindt u hier.

Wilt u starten? Geef uw deelname door aan KSYOS via 020-6000060, info@KSYOS.org of klik hier.

KSYOS TeleGGZ: eenvoudig digitaal verwijzen naar de GGZ

KSYOS TeleGGZ - voorblad folderMet KSYOS TeleGGZ kunt u patiënten met psychische klachten digitaal aanmelden voor diagnostiek en behandeling in de Basis- of Specialistische GGZ. Samen met de patiënt kunt u de gewenste behandelvorm kiezen: online behandeling via Interapy door een vaste psycholoog op afstand óf face-to-face behandeling bij een instelling in de buurt.Ook kunt u via KSYOS TeleGGZ gebruik maken van de Digitale Indicatiehulp voor Psychische Problemen (DIPP), een online tool gericht op het bepalen van de juiste zorgzwaarte ten behoeve van een GGZ verwijzing (Basis- of Specialistische GGZ). Het indicatie-advies ontvangt u retour in het HIS.

KSYOS TeleGGZ is kosteloos en wordt door KSYOS in uw praktijk geïmplementeerd. Voor meer informatie belt u 020 – 600 00 60 of bekijkt u: www.KSYOS.org/GGZ. Om u direct aan te melden klik hier.

Huisartsen Nucleus Zorg in Zeeuws Vlaanderen starten met KSYOS TeleOogheelkunde

logoVanaf heden werken alle huisartsen van Nucleus Chronische Zorg in Zeeuws-Vlaanderen met KSYOS TeleOogheelkunde voor de fundusscreening van hun diabetespatiënten. Patiënten kunnen op een aantal locaties van het ZorgSaam Ziekenhuis terecht om fundusfoto’s te laten maken. Huisartsen ontvangen de uitslag inclusief fundusfoto’s in KSYOS TeleOogheelkunde, hiernaast ontvangen zij de uitslag automatisch in hun HIS. Bij een afwijkende fundusscreening kan de huisarts middels een TeleOogheelkunde Consult de oogartsen van het ZorgSaam Ziekenhuis raadplegen. KSYOS verzorgt ook de oproep van patiënten en terugkoppeling van no show aan de huisartsen.