KSYOS start m.i.v. 1 februari 2016 met inspannings-ECG’s in de regio Amstelveen

IMG_9113Onder de naam “1-2-Cardiologie” starten de cardiologen van Ziekenhuis Amstelland, de Huisartsen Coöperatie Amstelland (HCA) en Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland (MDCA) met KSYOS TeleCardiologie voor inspannings-ECG’s.

Het inspannings-ECG vindt plaats op de poli cardiologie van het Ziekenhuis Amstelland en wordt door de medewerkers van MDCA uitgevoerd. Na het onderzoek wordt het resultaat ter beoordeling digitaal voorgelegd aan de cardiologen van Ziekenhuis Amstelland. De huisarts ontvangt de uitslag automatisch in het KSYOS portaal en in het HIS. Indien gewenst kan de huisarts de patiënt middels KSYOS TeleVerwijzen digitaal verwijzen naar de poli cardiologie van Ziekenhuis Amstelland.

Neem voor meer informatie over het inspannings-ECG contact met ons op via info@KSYOS.org of 020-6000060.

Leonard Witkamp in Smarthealth: “Zet budgettaire groeiruimte ziekenhuizen in voor de opschaling van eHealth”

Screen Shot 2016-01-21 at 11.22.41

Dat Leonard Witkamp enthousiast is over de inzet van eHealth ligt voor de hand. Hij is als zorgondernemer sinds 2001 directeur van het KSYOS TeleMedisch Centrum, en sinds 2014 ook bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, een leerstoel die mogelijk wordt gemaakt door artsenfederatie KNMG. Geinterviewd door Smarthealth stelt Leonard Witkamp dat de inzet van eHealth op veel terreinen stilstaat of zelfs achteruit gaat. Dat is volgens hem zorgelijk. Patiënten, huisartsen en medisch specialisten zijn over het algemeen blij met diensten als het op afstand beoordelen van huid- of oogfoto’s of de combinatie van een online en een face-to-face behandeling (blended care) voor bijvoorbeeld een burnout, depressie of angststoornis. Zorg er dus voor dat de eerstelijn allerlei nieuwe diensten eenvoudig vergoed krijgen en dat de budgetpot groot genoeg is om echt door te kunnen pakken met de opschaling. Zorg er daarnaast voor, zegt Witkamp, dat er ook voldoende aanbod is van specialisten die willen meegaan in het opschalen van eHealth diensten.

Het artikel lezen: klik hier

Leonard Witkamp in Medisch Contact van 15 januari (no 2) :Zonder budget geen ICT-revolutie in de zorg.

 

af46f4c9-d5fd-4931-8185-9ef3dab3bad9_02_Cover.135Ondanks inspanningen vanuit het veld blijkt e-health nauwelijks ingebed in de reguliere zorg. Er is namelijk geen geld voor. Terwijl een serieuze overheidsinvestering zich snel zou terugverdienen, zegt bijzonder hoogleraar telemedicine Leonard Witkamp.

E-health zal het mogelijk maken dat ziekenhuizen zich beperken tot hoogwaardige gespecialiseerde zorg. In tal van perifere centra in de woonwijk – huisartsenpraktijken, apothekers, opticiens, fysiotherapiepraktijken en andere – zal de meer routinematige zorg dicht bij de patiënt geleverd worden door paramedici, mantelzorgers en de patiënt zelf – onder regie en supervisie van de huisarts en de medisch specialist op afstand. Tegen een fractie van de prijs. Dit proces is in de zorg niet alleen onomkeerbaar, maar ook noodzakelijk om aan de veranderende vraag te blijven voldoen. E-healthdiensten zijn veelbelovend, bewezen e-healthdiensten worden breed omarmd door zorgverleners en zorgvragers. De énige belemmering voor opschaling is de beschikbaarheid van budget binnen het reguliere vergoedingssysteem. Die belemmering moet zo snel mogelijk worden weggenomen.

Het volledige artikel lezen? Klik hier

KSYOS op e-Health Summer University in Castres

Screen Shot 2016-01-11 at 09.45.28De KSYOS diensten TeleDiagnostiek, TeleConsultatie en TeleBegeleiding waren in Frankrijk genomineerd voor de eHealth Award TeleMedicine 2015. De eHealth Awards 2015 ondersteunen en belonen de ontwikkeling van ICT toepassingen in de gezondheidszorg. Hoofd van Research & Development, Job van der Heijden, heeft tijdens dit congres in het kader van de e-Health Summer University de resultaten van KSYOS gepresenteerd. Tijdens zijn presentatie heeft hij gesproken over o.a. het succes van fundusscreening via de optometrist en de volledige integratie van teleconsultatie. U kunt zijn presentatie hier terug te kijken.

U kunt hier meer lezen over de eHealth Summer University 2015.

TeleGGZ stimuleert digitale samenwerking

Voorblad magazine HSVia KSYOS TeleGGZ consulteren huisartsen en POH’s-GGZ lokale GGZ-professionals via geschreven, telefonische, face-to-face consultaties en multidisciplinair overleg. KSYOS verzorgt namens de huisarts of zorggroep de volledige implementatie, contractering en uitbetaling van lokale GGZ-professionals. De GGZ-consulenten registreren hun bevindingen en adviezen in KSYOS en de uitslagen komen rechtstreeks retour in het HIS.

Deze week leest u alles over TeleGGZ, gebruikerservaringen en de inzet van TeleGGZ in een patiënten casus over slaapproblematiek en piekeren in het Innovatie themablad van HuisartsenService.

Lees hier het volledige artikel (inclusief casus) over TeleGGZ of vul het contactformulier in voor de mogelijkheden voor úw praktijk.

Beslisondersteuners TeleGGZ ook gecertificeerd in 2016

DIPP iPhoneDe beslisondersteunende vragenlijsten (DIPP en TelePsy) in KSYOS TeleGGZ hebben het kwaliteitskeurmerk 2016 ontvangen van de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (opvolger Mirro keurmerk). Eerder ontvingen beide triage instrumenten al het Mirro keurmerk in 2015.

De beslisondersteuner is als onderdeel van KSYOS TeleGGZ eenvoudig te implementeren binnen de huisartsenpraktijk en wordt volledig vergoed door zorgverzekeraars. Huisartsen en POH’s-GGZ kunnen via KSYOS de beslisondersteuner direct vanuit het HIS naar de patiënt sturen. Nadat de patiënt de vragen online heeft ingevuld, ontvangt de aanvrager inzage in de actuele klachten en een voorlopig echelonadvies. Op basis van het klinisch beeld van de zorgverlener wordt het eindrapport bepaald en opgeslagen in KSYOS TeleGGZ en in het HIS. Binnen KSYOS TeleGGZ kan dit rapport met één druk op de knop worden ingeladen in een Consultvraag of Verwijsbrief.

Lees hier meer over KSYOS TeleGGZ

Bijeenkomst ‘Praktijk van de Toekomst’: 15 december 2015

02ba1b0Andere manieren van samenwerken en organiseren, ketenzorg, substitutie, TeleMedicine… Hoe gaat u hiermee om? Hoe veranderingsbereid en bekwaam bent u? En wat leert u van uw collega’s? Inspiratie en antwoorden op deze vragen geven KSYOS Telemedisch Centrum, de Stichting Toekomstbeeld Techniek en VvAA u graag tijdens de bijeenkomst Praktijk van de Toekomst op dinsdagavond 15 december in ’t Hart, hoofdkantoor van VvAA in Utrecht. Leer over de mogelijkheden voor iedere praktijkhouder om bij te dragen aan de praktijk van de toekomst. 

Geef u hier op

KSYOS aanwezig op het NHG-congres

image1Vrijdag 13 november j.l. was een afvaardiging van KSYOS aanwezig op het NHG-congres in het World Forum te Den Haag. 

Het was een mooie gelegenheid voor huisartsen en AIOS om kennis te maken met de mogelijkheden die KSYOS te bieden heeft voor de huisartspraktijk. Vooral het live foto’s maken met de digitale dermatoscoop was erg in trek. Daarnaast was het een leuk weerzien met huisartsen die al actief zijn met de KSYOS-diensten. 

Wij hopen u allemaal volgend jaar weer te mogen begroeten op het NHGcongres.

Starlet DC start met TeleCardiologie

logo Starlet DC

Met ingang van 1 november 2015 werken Starlet DC en KSYOS TeleMedisch Centrum samen in TeleCardiologie. Patiënten van huisartsen in Noord-Holland Noord kunnen voor een holter/event ECG terecht op de Starlet DC servicepunten in Schagen, Alkmaar, Heerhugowaard en Limmen en voor een rust ECG in Heerhugowaard.

Middels KSYOS TeleCardiologie wordt het ECG digitaal voorgelegd aan de cardioloog ter beoordeling. De huisarts ontvangt de uitslag automatisch in het KSYOS portaal en in het HIS. Naast patiënten verwijzen naar Starlet is het voor huisartsen ook mogelijk om op de eigen praktijk kosteloos ECG diagnostiek uit te voeren via KSYOS. Neem voor meer informatie contact op via info@KSYOS.org of 020-6000060.

Bezoek tweede Kamerfractie VVD aan KSYOS TeleMedisch Centrum

IMG_2282Op 26 oktober jl. hebben het VVD kamerlid Leendert de Lange en zijn persoonlijk medewerker Graziella Ricagnoli een werkbezoek aan KSYOS gebracht. Vanuit de KNMG was Jesper Rijpma vertegenwoordigd.

Dit werkbezoek is aangevraagd door de VVD na een brief van prof. dr. L. Witkamp aan de 2e kamer leden waarin de belemmeringen voor opschaling van ehealth worden benoemd. Witkamp is inmiddels ook door de fracties van de PvdA en het CDA uitgenodigd.

Tijdens het bezoek heeft KSYOS kunnen laten zien hoe TeleDiagnostiek, TeleConsultatie en TeleBegeleiding inmiddels gemeengoed zijn onder meer dan 5.300 KSYOS huisartsen en 2.500 medisch specialisten en paramedici. Riens Gort, optometrist verbonden aan het Optometristen Collectief Rijnmond liet zien hoe effectief diabetes patiënten door de optometrist in de optiekzaak gemonitord kunnen worden. Psycholoog Jarno Meijer van Therapieland toonde hoe TeleBegeleiding met behulp van KSYOS TeleGGZ snelle opschaling ondergaat en binnen 1 jaar bereikbaar is voor 1.2 miljoen Nederlanders. En natuurlijk werd duidelijk hoe door het leereffect TeleConsultatie leidt tot fors minder verwijzingen naar de tweedelijn. Witkamp concludeerde dat daar waar voldoende budget beschikbaar is, eHealth fors wordt opgeschaald.

Klik voor een korte foto-impressie en het programma.