Huisartsen Gelderse Vallei start met KSYOS TeleOogheelkunde

logo-ketenzorg-rgbPer 1 januari 2015 werken alle huisartsen van zorggroep Huisartsen Gelderse Vallei (HGV) met KSYOS TeleOogheelkunde voor de fundusscreening van hun diabetespatiënten.

Patiënten kunnen op een groot aantal screeningslocaties in de regio terecht om fundusfoto’s te laten maken, onder andere op locaties van het Ziekenhuis Gelderse Vallei en bij lokale optometristen. Huisartsen ontvangen de uitslag inclusief fundusfoto’s in KSYOS TeleOogheelkunde. Hiernaast ontvangen zij de uitslag automatisch in hun HIS en in Portavita. Bij een afwijkende fundusscreening kan de huisarts middels een TeleOogheelkunde Consult de oogartsen van onder andere Bergman Oogzorg in Ede raadplegen.

Apparatuur kosteloos in bruikleen

afbeelding apparatuurHuisartsen die de Toelatingsovereenkomst van KSYOS TeleMedisch Centrum hebben ondertekend kunnen kosteloos apparatuur in bruikleen krijgen voor gebruik bij een van onze TeleConsultatie-diensten.

Via KSYOS kunt u onder andere ECG-apparatuur (Rust-, Holter- en  Event-ECG’s), een dermatoscoop, een iPhone (i.c.m. de TeleDermatologie-app) en spirometers in bruikleen krijgen. Indien u meer wilt weten over deze bruikleenoptie neemt u contact op met KSYOS via 020-6000060 of info@ksyos.org.

Integrale Zorgroep Eerstelijn Rijnmond (IZER) start met KSYOS TeleGGZ.

IZERVanaf 1 januari 2015 hebben alle huisartsen van de Integrale Zorgroep Eerstelijn Rijnmond (IZER) de mogelijkheid om te starten met KSYOS TeleGGZ. De POH-GGZ krijgt de beschikking over een Screener (TeleScreening), eHealth (TeleBegeleiding), Consultatie van lokale GGZ netwerk (TeleConsultatie) en de mogelijkheid om digitaal te verwijzen (TeleVerwijzen). Dit alles wordt volledig vergoed middels het extra budget voor eHealth en Consulatie van de zorgverzekeraar. De POH-GGZ combineert fysieke consulten met online ondersteuning en krijgt alle uitslagen automatisch teruggekoppeld in het HIS. KSYOS TeleGGZ is niet eigen risico belast, patiëntgericht en zorgt voor een leukere en efficiëntere behandeling.

Op woensdag 21 januari 2015 of donderdag 5 februari 2015 van 17.30 – 19.30 uur zijn informatiebijeenkomsten voor huisartsen en POH’s van IZER. Ben u aangesloten bij IZER en wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met IZER via 010-2890379 of E: info@izer.nl.

3 stagaires Medische Informatiekunde gestart!

Screen Shot 2015-01-16 at 15.32.11
Vanaf 12 januari zijn Frank Horenberg, Jozien van der Kloes en Macy Sharoubim gestart bij KSYOS met de wetenschappelijke stage van het bachelor curriculum Medische Informatiekunde.

 
In deze stage zullen zij respectievelijk onderzoek doen naar gevalideerde patiënt tevredenheid meet instrumenten m.b.t. TeleConsultatie, accuratesse van verschillende digitale dermatoscopen en een opsporing tool voor COPD en astma patiënten in een huisartsen populatie op basis van HIS gegevens.

Voor meer informatie over deze en alle andere onderzoeksprojecten van KSYOS, klik hier.

KSYOS wenst u fijne feestdagen en een innovatief 2015!

kerstBent u benieuwd naar mogelijkheden voor uw praktijk in 2015 voor bijvoorbeeld:

 • TeleGGZ (screening, eHealth en consultatie),
 • TeleHolterDiagnostiek,
 • KSYOS StopRoken,
 • TeleDermatoScopie,
 • TeleOogheelkunde Onderzoek door de optometrist bij u in de buurt voor glaucoom,  cataract of macula degeneratie,
 • TeleSpirometrie met kwaliteitscontrole door de regionale longarts?

Klik dan hier om hierover meer informatie te ontvangen.

Gaat u deze periode op vakantie? Vergeet u als specialist dan niet uw afwezigheidsmelding aan te zetten in het TeleConsultatie Systeem. Dit kunt u doen in het instellingenmenu. Hiermee voorkomt u dat er TeleConsulten onnodig lang blijven liggen.

KNMG: Benoeming Leonard Witkamp tot bijzonder hoogleraar Telemedicine

_B_S0437Leonard Witkamp is benoemd tot bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door artsenfederatie KNMG. De benoeming gaat in op 1 december 2014 voor de duur van vijf jaar.

Als bijzonder hoogleraar in het Academisch Medisch Centrum (AMC) beoogt Witkamp de plaats van Telemedicine in de zorg te verankeren door onderwijs en onderzoek, maar ook door innovaties actief onder de aandacht te brengen van wetenschappelijke verenigingen, belangenverenigingen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid. Hierbij gelden een aantal uitgangspunten: een sterkere positie van de arts en patiënt door inzet van ICT, betere zorg door ICT, nadruk op patient empowerment, vragen over verantwoordelijkheid en privacy waarmee de arts geconfronteerd kan worden en tenslotte vanzelfsprekend ook: TeleMedicine = Medicine.

Meer kunt u lezen op de website van de KNMG.

KSYOS start pilot webcam consultScreen Shot 2014-09-23 at 15.26.59In samenwerking met webcamconsult.com start KSYOS een pilot screen-to-screen consultatie. Een tiental huisartsen kan hiermee een digitaal spreekuur houden naast of tijdens het reguliere spreekuur. De technologie betreft een online spreekuur systeem dat geschikt is voor medisch specialisten, huisartsen en verpleegkundigen. De huisarts ziet de patiënt via de computer, tablet of smartphone.

Patiënten krijgen nadat de afspraak is gemaakt een e-mail toegestuurd met bevestiging van de afspraak en een link. Deze link kan alleen op tijdstip van afspraak worden geactiveerd. Na activatie komt de patiënt in een online wachtkamer. 
De arts kan zien wie er zich in de wachtkamer hebben gemeld. Vervolgens kan de arts de verbinding tot stand brengen.

Het is een veilig en gebruiksvriendelijk systeem waarbij geen ingewikkelde software hoeft te worden gedownload.
 Patiënten kunnen inloggen vanaf elke tablet, smartphone of PC.

Bent u geïnteresseerd om mee te doen met deze pilot? Meld u dan aan door een mail te sturen of bel ons op 020 6000060 !

KSYOS TeleGGZ: nu ook voor eHealth en Consultatie!

Vraag vóór 1 december uw eHealth budget aan en start met KSYOS TeleGGZ

KSYOS TeleGGZ - voorblad folder U kunt 2 tot 3 uur extra POH GGZ budget krijgen voor eHealth en consultatie. Vraag tijdig het eHealth en consultatiebudget POH GGZ aan bij uw preferente zorgverzekeraar om het budget in kwartaal 1 2015 te kunnen gebruiken.

Heeft u het budget al aangevraagd? Start dan direct met KSYOS TeleGGZ. U voldoet dan in één keer aan alle voorwaarden die zorgverzekeraars stellen aan het toekennen van het eHealth en consultatiebudget.

KSYOS TeleGGZ omvat:

 • online screening met o.a. 4DKL en een telefonische intake door psycholoog
 • eHealth modules voor blended care (nieuw)
 • TeleGGZ Consultatie met GZ psychologen of psychiaters e.a. (nieuw)
 • digitaal verwijzen naar Basis- of Specialistische GGZ
 • Integratie met het HIS

Benieuwd naar de TeleGGZ mogelijkheden voor uw praktijk?

Meld u hier direct aan of neem contact met ons op via T: 020 600 0060 en vraag naar Joep Hoevenaars of Bas van Nispen.

Stoptober

StopToberOp 1 oktober start Stoptober, een maand waarin heel Nederland elkaar helpt om 28 dagen te stoppen met roken. Via nationale en sociale media zullen bekende en onbekende Nederlanders rokers massaal aanmoedigen om mee te doen met Stoptober. Voor sommige rokers is dit het moment om definitief te stoppen met roken.

KSYOS StopRoken ondersteunt stoppers die het alleen niet kunnen. Met slechts één bezoek van de patiënt aan de huisarts is KSYOS StopRoken gemakkelijk te integreren in de huisartsenpraktijk. Na een TeleConsult begeleidt een gekwalificeerde StopCoach de patiënt telefonisch gedurende drie maanden. Na afloop ontvangt de huisarts van de StopCoach een terugkoppeling in het HIS.

Wilt u als zorgverlener goed voorbereid zijn op Stoptober?

Meld u dan nu aan als zorgverlener voor KSYOS StopRoken via 020-6000060, info@KSYOS.org of klik hier.

 • Meer informatie over KSYOS StopRoken vindt u hier.
 • Meer informatie over Stoptober vindt u hier.