StopCoach

De KSYOS StopCoaches staan allemaal geregistreerd in het Kwaliteitsregister Stoppen Met Roken. Het kwaliteitsregister is een lijst waarop gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleiders staan. Dit zijn professionals (zorgverleners) die speciaal zijn opgeleid en ervaring hebben om mensen intensief te begeleiden bij het stoppen met roken. Het kwaliteitsregister maakt duidelijk welke professionals intensieve stoppen-met-roken interventies aanbieden waarvan bewezen is dat het werkt. De eisen voor het kwaliteitsregister komen uit de ‘Zorgmodule Stoppen met Roken’. Daarin staat beschreven welke hulp bij stoppen met roken werkt.

Bij de telefonische coaching wordt u begeleid door StopCoaches van zorggroep Zorroo of door StopCoaches van SineFuma.

Bij de groepstherapieën wordt u begeleid door de StopCoaches van SineFuma.