Pilot: “TeleOogheelkunde Onderzoek”

Achtergrond

KSYOS TeleMedisch Centrum verricht sinds 2008 TeleFundusScreenings over heel Nederland met oogartsen, optometristen, huisartsen, zorggroepen, medisch diagnostische centra en ziekenhuizen. In 2012 verricht KSYOS ruim 30.000 TeleFundusScreenings. Een afwijkende fundusscreening wordt middels een TeleOogheelkunde Consult voorgelegd aan lokale oogartsen. Dit voorkomt ruim de helft van de (onnodige) doorverwijzingen naar het ziekenhuis.
Voor oogaandoeningen zoals retinopathie, cataract, macula degeneratie en glaucoom worden patiënten vaak naar de oogarts verwezen. Marktpartijen streven naar substitutie van tweede- naar eerstelijns zorg. Optometristen verrichten reeds vele jaren fundusscreenings bij patiënten met diabetes mellitus (DM) [Zorgstandaard DRP screening 2006, NOG]. Hierdoor kunnen veel DM patiënten in de eerstelijn blijven. Mogelijk kunnen optometristen onder supervisie van de oogarts ook andere oogheelkundige diagnostiek en screening overnemen. KSYOS onderzoekt dit in een pilot met optometristen, huisartsen en oogartsen.

De pilot

De pilot wil antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag: ‘Wat is de inter-rater reliability van de optometrische diagnose en advies tussen optometristen en oogartsen bij het beoordelen van retinopathie, cataract, macula degeneratie of glaucoom?’

Proces

De optometrist voert het oogonderzoek op eigen indicatie of na verwijzing door de huisarts uit. Het oogonderzoek omvat anamnese, (stenopeïsche) visus, refractie, fundusfoto’s en tonometrie. Indien nodig wordt ook spleetlamponderzoek uitgevoerd. Voor glaucoom komt daar gonioscopie, pachymetrie en gezichtsveldonderzoek bij of wordt een diktebepaling van de oogzenuwvezel gedaan middels een GDx of een OCT. De gegevens worden in het KSYOS systeem ingevoerd door de optometrist. Dit noemen wij het “TeleOogheelkunde Onderzoek” (TOO). Alle TOO’s worden door oogartsen gecontroleerd middels een TeleOogheelkunde Consult (TOC). De huisarts ontvangt de uitslagen in het HIS met de bevindingen, diagnose en advies van de optometrist en oogarts.

Onderstaand figuur geeft het proces schematisch weer.

TeleMedicatie Aanreiking

Deelnemers

De deelnemende oogartsen zijn werkzaam bij het AMC, Ikazia Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Oogziekenhuis Rotterdam en het Maasstad Ziekenhuis. De deelnemende optometristen zijn voornamelijk gevestigd in de regio Rijnmond en maken onderdeel uit van het Optometristen Collectief Rijnmond (OCR). Ook buiten de regio Rijnmond nemen er optometristen deel aan de pilot.

Bent u optometrist of huisarts en wilt u deelnemen aan de pilot?
neem dan contact op via info@KSYOS.orgof bel 020-600 00 60