Veilig werken

KSYOS TeleMedisch Centrum is NEN8028 (Nederlandse norm Telemedicine), ISO27001 (internationale standaard voor informatiebeveiliging) en NEN7510 (Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg) gecertificeerd. Dit betekent dat KSYOS alle mogelijke maatregelen heeft genomen om de informatiebeveiliging in haar zorgprocessen op orde te hebben.


Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is belangrijk. Zeker in de zorgsector, waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. Op artsen rust de plicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens van hun patiënten. Wanneer die gegevens elektronisch worden opgeslagen, moeten deze voldoende beveiligd worden tegen verlies, onrechtmatige toegang en ander onrechtmatig gebruik ervan. Het gaat hierbij ook om de integriteit (juistheid en volledigheid) en beschikbaarheid van de door u ingevoerde of gewijzigde informatie.


Uw rol als KSYOS zorgverlener

Zodra u inlogt in het KSYOS EPD bent u als zorgverlener verbonden aan de zorginstelling KSYOS. De ruimte waarin u zich bevindt en de apparatuur de u gebruikt ten behoeve van KSYOS zijn op dat moment onderdeel van de KSYOS polikliniek. Van de computer in de praktijkkamer tot de tablet in een hotelkamer in het buitenland. Het KSYOS EPD is immers via het internet overal bereikbaar. KSYOS heeft de opslag en het versturen van patiëntgegevens technisch goed beveiligd. U kunt dus met een gerust hart vanaf al deze plekken (online) zorg verlenen via KSYOS.

Het is wel uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw werkomgeving voldoende is beveiligd en dat u bewust omgaat met de toegang tot het KSYOS EPD. Denk bijvoorbeeld aan een up-to-date antivirus programma en het uitloggen uit het KSYOS EPD als u klaar bent. Zie voor meer bruikbare adviezen het lijstje met tips onderaan deze pagina.


Melden beveiligingsrisico’s en incidenten

Alle risicovolle situaties en mogelijke datalekken (inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking) binnen KSYOS dienen gemeld te worden aan onze Security Officer.


Tips voor veilig werken

Bescherming van patiëntgegevens

 • Draag zorg voor het juist en volledig invoeren van patiëntinformatie in het KSYOS EPD.
 • Log na gebruik van het KSYOS EPD uit en sluit af
 • Informeer KSYOS wanneer u verkeerde gegevens heeft ingevoerd.

Bescherming tegen computervirussen

 • Zorg dat iedere pc is voorzien van een erkende en up-to-date virusscanner.
 • Wees voorzichtig met het openen van bijlagen in e-mails.
 • Installeer geen programma’s van onbekende herkomst.

Bescherming tegen beschadiging en diefstal 

 • Beveilig uw pand tegen inbraak.
 • Zet de harde schijf encryptie aan op uw computers.
 • Vergrendel uw computer, laptop, mobiel etc. voordat u hiervan wegloopt.
 • Zorg voor een sterk wachtwoord om in te loggen op uw computer.
 • Maak voor uw andere wachtwoorden gebruik van wachtwoordkluis software.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de KSYOS Security Officer.


Nuttige links