KSYOS TeleDermatologie in het Ikazia Ziekenhuis

Ikazia ziekenhuis.jpg

In de wintereditie van het Extern Informatiemagazine van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam verscheen het artikel, TeleDermatologie: Extra service voor huisarts en patient. Lees hier het volledige artikel.

KSYOS in het nieuws

MedNet Magazine.jpg

In december 2008 is in MedNet Magazine het artikel gepubliceerd “Virtuele zorg steeds populairder”. Lees hier het volledige artikel.

Regio Dordrecht in productie met TeleOogheelkunde

In presentaties van oogarts A. Vos (ASZ), optometristen L. Fourie (Optometristen Vereniging Nederland) en R. Gort (Optometristen Collectief Rijnmond) en huisarts P. Schook (Praktijk Schook, Alblasserdam) is de werking van KSYOS TeleOogheelkunde gepresenteerd. In een workshop hebben de aanwezigen het systeem met behulp van computers en funduscamera verder verkend. Al met al een leerzame bijeenkomst aldus aanwezigen. Na de bijeenkomst heeft de meerderheid van de aanwezigen zich op gegeven voor TeleOogScreening en TeleOogheelkunde Consultatie via KSYOS.

Dr. L. Witkamp aangesteld tot president van The International Society of TeleDermatology

Tijdens het 2nd World Congress of TeleDermatology 2008 in Chennai (India) is Dr. Leonard Witkamp, directeur van KSYOS, aangesteld als president van The International Society of TeleDermatology (ISTD). Deze organisatie stimuleert de uitwisseling van kennis en expertise met betrekking tot TeleDermatologie in een internationale context. De focus van de ISTD ligt op onderzoek, standaardisatie, onderwijs en het communiceren van de voordelen van TeleDermatologie wereldwijd. Op 28, 29 en 30 oktober 2010 zal de ISTD het 3rd World Congress of TeleDermatology organiseren in Amsterdam.

KSYOS wint Nationale ZorgPrijs 2008

Persbericht

KSYOS TeleMedisch Centrum wint Nationale Zorgprijs 2008

Dr. L. Witkamp, T 020-6000060

Nationale ZorgPrijs 2008. KSYOS TeleMedisch Centrum heeft tijdens het Nationale Zorgdiner 2008 op donderdag 2 oktober 2008 de Nationale ZorgPrijs 2008 gewonnen. Deze TopzorgPrijs is door het Managers Netwerk Nederland ingesteld voor de meest innovatieve, opvallende, geldbesparende, vooruitstrevende ontwikkeling in de zorg in het afgelopen jaar. De prijs wordt uitgereikt aan die persoon of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor bij voorkeur de versterking van de positie van alle drie de marktpartijen: zorginstelling, zorgverzekeraar en patiënt/cliënt.

TeleConsultatie is Gouden Standaard. Met TeleConsultatie consulteert de huisarts via een beveiligde internet verbinding de regionale specialist. De huisarts leert hiervan, de specialist vindt het leuk en de patiënt wordt sneller beter geholpen. Zo voorkomt TeleDermatologie 65% van de verwijzingen naar het ziekenhuis en bespaart het 40% van de kosten. En de patiënt krijgt de juiste zorg binnen een dag in plaats van na 2-3 maanden wachttijd. TeleConsultatie is hiermee voor een door de huisarts geselecteerde groep patiënten de Gouden Standaard geworden.

TeleConsultatie is geïntegreerd in reguliere zorg. KSYOS TeleMedisch Centrum verricht sinds 30 december 2005 als reguliere (virtuele) zorginstelling met 2000 huisartsen en 175 medisch specialisten op regionaal niveau over heel Nederland TeleConsultatie. Dit aantal groeit wekelijks. Hiervoor heeft KSYOS contract voor TeleConsultatie met alle zorgverzekeraars. Zorgverleners en zorgverzekeraars hebben hiermee een leidende en regisserende rol op zich genomen in het verbeteren van de zorgverlening.

TeleDermatologie, TeleOogheelkunde en TeleCardiologie. Met TeleDermatologie vraagt de huisarts m.b.v. een foto van de aandoening en uitleg advies aan de dermatoloog. Bij TeleCardiologie is er sprake van een ECG i.p.v. een foto. Bij TeleOogheelkunde neemt een optometrist een foto van het netvlies en beoordeelt deze. Indien deze afwijkend is, stuurt de huisarts de netvliesfoto door naar de regionale oogarts. Hiermee kunnen duizenden onnodige visites aan de oogarts voorkomen worden, die nu al maandenlange wachttijden hebben. Dit is vooral van belang voor de 300.000 suikerpatiënten waarvan jaarlijks het netvlies gecontroleerd moet worden. Oogartsen, huisartsen en optometristen zijn enthousiast.

TeleConsultatie houdt de zorg bereikbaar. Zonder ingrijpende maatregelen zal de zorg door de vergrijzing in de komende decennia vastlopen. TeleConsultatie van patiënt naar arts en van artsen onderling levert een dusdanige efficiëntere zorg op dat het een wezenlijk onder deel van de zorg zal worden, en daarmee de zorg voor iedereen toegankelijk zal houden.

KSYOS heeft een promovendus

In samenwerking met het AMC te Amsterdam werkt hij aan zijn promotietraject: efficiëntie-onderzoek van TeleDermatologie en Speciële TeleDermatologie. Daarnaast helpt hij bij het ontwikkelen van onze nieuwe dienst TeleOogheelkunde. Zijn achtergrond als medisch informatiekundige maakt hem zeer geschikt voor ons werkveld: het combineren van zorg en ICT.

KSYOS TeleOogheelkunde pilot in Dordrecht geslaagd

evaluatietocs.jpgNa drie maanden is de eerste pilot TeleOogheelkunde in de regio Dordrecht geëvalueerd. Tijdens de evaluatiebijeenkomst is met de gebruikers gediscussieerd over KSYOS TeleOogheelkunde. Logistieke en kwalitatieve aspecten kwamen aan bod. De ervaringen van de optometristen, huisartsen en oogarts waren zeer positief. KSYOS TeleOogheelkunde wordt naar aanleiding van deze evaluatie weer verbeterd. Na deze succesvolle pilot breidt KSYOS TeleOogheelkunde uit naar meer regio’s in Nederland. Voor meer informatie neem contact met ons op.

KSYOS succesvol gestart met TeleOogheelkunde

Mensen met diabetes hoeven in de toekomst minder vaak naar de oogarts voor onderzoek. Dat kan tegenwoordig ook bij de optometrist in de eigen gemeente. Het AD publiceerde onlangs het artikel “Diabeet minder vaak naar de oogarts” waarin KSYOS TeleOogheelkunde belicht wordt.