Huisarts & Wetenschap 2010 (nummer 2): Twee artikelen aan de hand van KSYOS TeleConsultatie

Huisarts en Wetenschap Klinische fotografie voor TeleDermatologie
Voor het welslagen van een TeleDermatologie Consult is van belang dat de huisarts goede foto’s meestuurt. In het artikel van Job van der Heijden, verschenen in de laatste editie van Huisarts & Wetenschap, vindt u een aantal praktische aanwijzingen voor het maken van een goede klinische foto. Belichting, achtergrond, positioneren en scherpstellen worden beschreven aan de hand van ervaringen uit de praktijk van KSYOS TeleDermatologie. Lees hier het volledige artikel van Job van der Heijden.

Reductie fysieke verwijzingen door TeleDermatologie
In dezelfde editie verscheen ook een artikel van Nina Eminovi? et al., waarin geconcludeerd wordt dat TeleDermatologie het aantal verwijzingen naar de dermatoloog reduceert met 20,7% indien de huisarts álle te verwijzen patiënten selecteert voor TeleDermatologie. In de praktijk selecteert de huisarts echter minder patiënten voor KSYOS TeleDermatologie. In deze groep voorkomt KSYOS TeleDermatologie 67,1% van de fysieke verwijzingen. Lees hier het volledige artikel van Nina Eminoni?.

Telemedicine and e-Health 2010 (nummer 1): Tertiary Teledermatology: A Systematic Review

Telemedicine and e-Health: Tertiary Teledermatology Tertiaire TeleDermatologie: een systematische review
TeleDermatologie tussen huisarts en dermatoloog is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Daarnaast wordt TeleDermatologie steeds vaker gebruikt als communicatiemiddel tussen dermatologen. Het artikel “Tertiary Teledermatology: A Systematic Review”, dat onlangs verscheen in het Journal for Telemedicine and e-Health, bespreekt de verschillende redenen voor het gebruik van deze zogenaamde tertiaire TeleDermatologie, zoals het verkrijgen van expert opinie en continuing medical education.

Promotie onderzoek van Job van der Heijden (AMC) richt zich op de mogelijkheden van het toepassen van KSYOS Tertiaire TeleDermatologie in het Nederlandse zorgstelsel. Lees hier het volledige artikel van Job van der Heijden.

Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology 2010: Letter to the Editor

JEADV Letter to the editor Teledermatology integrated in the Dutch national healthcare system
Verschillende internationaal gepubliceerde review artikelen schrijven dat teledermatologie als dienst nog nergens ter wereld is geïmplementeerd in een nationaal zorgstelsel. In Nederland wordt teledermatologie echter op al een aantal jaar op grote schaal toegepast in de praktijk en is sinds 2006 gesteund door de overheid en de zorgverzekeraars. Promovendus Job van der Heijden beschrijft de ervaringen met KSYOS TeleDermatologie in Nederland in een brief aan de editor van het Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Lees hier de volledige brief.

Landelijke implementatie KSYOS TeleCardiologie

TeleCardiologie aanvragen Landelijke implementatie KSYOS TeleCardiologie
KSYOS TeleCardiologie voorkomt nu al meer dan 70% van de fysieke verwijzingen naar de cardioloog. Huisartsen en cardiologen zijn zeer tevreden over de service. Daarom schaalt KSYOS vanaf heden TeleCardiologie landelijk op. KSYOS organiseert dit met de cardioloog in de regio. Bent u geïnteresseerd in KSYOS TeleCardiologie bij u in de regio of wilt u starten, klik dan hier voor meer informatie of bel 020 600 00 60.

Eerste nascholingsavond TeleCardiologie groot succes

TeleCardiologie nascholing Leiden Woensdag 12 mei heeft de eerste nascholingsavond TeleCardiologie plaatsgevonden in Diaconessenhuis Leiden. Alle aanwezige huisartsen en praktijkondersteuners waren zeer positief over de inhoud van de nascholing. Cardioloog Dr. A.A. de Rotte heeft een korte uitleg ECG-interpretatie gegeven, gevolgd door een interactieve quiz. Daarnaast kregen de huisartsen de mogelijkheid om kennis te maken met meerdere leveranciers van ECG-apparatuur, met stands aanwezig bij de bijeenkomst. De avond werd vervolgens nabesproken tijdens een gezellige borrel. KSYOS wil bij deze de aanwezige huisartsen en praktijkondersteuners bedanken voor hun enthousiasme en input tijdens deze avond!

Wilt u ook graag een nascholingsavond TeleCardiologie bijwonen? Klik hier voor een overzicht van reeds geplande bijeenkomsten. Er staat tevens nog een flink aantal bijeenkomsten op de planning, neem contact op met KSYOS op 020 600 00 60 voor meer informatie over bijeenkomsten in uw regio.

Huisarts 24/7: Teleconsultatie gouden standaard

Maatschappelijke Businesscase

“Teleconsultatie wordt gouden standaard” kopt het artikel in Huisarts 24/7. “Telemedicine, oftewel zorg op afstand via internet, wint aan populariteit. Een belangrijke vorm is teleconsultatie. Steeds meer huisartsen doen aan teledermatologie, maar er liggen nieuwe toepassingen in het verschiet.” Lees het volledige artikel online.

KSYOS TeleConsultatie direct vanuit uw HIS

ZorgDomein Als u gebruik maakt van ZorgDomein, kunt u nu direct vanuit uw HIS een TeleConsult aanvragen via KSYOS. Alle relevante patiëntgegevens worden dan automatisch vanuit uw HIS in het TeleConsult geplaatst. U hoeft alleen de foto’s toe te voegen en de specialist van uw keuze te selecteren. Wij hebben daarvoor uw AGB-code nodig. Deze kunt u hier doorgeven. Als u nog geen gebruik maakt van ZorgDomein, kunt u dat hier aanvragen.

Onderzoek Maatschappelijke Businesscase TeleConsultatie

Maatschappelijke Businesscase

O.b.v. 23.000 TeleDermatologie Consulten blijkt dat in de groep patiënten die de huisarts selecteert voor TeleDermatologie 70% van de fysieke verwijzingen voorkomen kan worden. Dit levert een besparing op van 53% in de kosten. Deze getallen zijn relevant voor het bereikbaar houden van de zorg in de komende decennia. KSYOS beoogt ook de Maatschappelijke Businesscase te beschrijven voor TeleOogheelkunde, TeleCardiologie en TeleSpirometrie.

Graag vragen wij uw medewerking voor het (anoniem) invullen van 16 korte vragen (5 – 10 minuten). Klik daartoe op deze link: wwww.KSYOS.org/maatschappelijkbusinesscase