KSYOS gestart met TeleHolter Diagnostiek in Denemarken

Op donderdag 2 februari j.l. waren Bas van Nispen (Adjunct directeur) en Jelle Keuper (Accountmanager TeleCardiologie en tevens verantwoordelijk voor internationale opschaling) in het Deense Herning om samen met de Nederlands-Deense cardioloog Willem Gielen het startschot te geven voor de invoering van KSYOS TeleHolter Diagnostiek in Denemarken. Tot op heden werden alle patiënten voor holterdiagnostiek verwezen naar het ziekenhuis met vaak lange wachttijden.

Lees het kranten artikel in de Deense lokale krant hier!

Vier enthousiaste huisartsen en hun assistentes van “Sundhedshuset Herning” (Gezondheisdscentrum Herning) starten per direct met KSYOS TeleHolter Diagnostiek in de eerstelijn. Gielen en zijn collega’s van het regionale ziekenhuis Regionshospitalet Midtjylland in Herning zullen de beoordeling van deze holters voor hun rekening nemen. De lokale krant was zelfs aanwezig om interviews af te nemen en foto’s te maken van de introductie. Volgende week wordt de eerste patiënt in de huisartsenpraktijk gezien, die ook door de krant geïnterviewd zal worden. Bas en Jelle zijn inmiddels alweer in Nederland en kijken uit naar het volgende bezoek aan Herning!