Future Health Index 2017 gepubliceerd

Jaarlijks rapporteert Philips in haar Future Health Index over de stand van zaken van de zorg, gericht op het realiseren van betere gezondheidsuitkomsten bij lagere kosten. En over de voortgang van de zorg om aan toekomstige behoefte te voldoen. In dit rapport komen enkele opinion makers aan het woord, o.a. Leonard Witkamp, directeur van KSYOS en Bijzonder Hoogleraar TeleMedicine aan het AMC. Hij constateert dat technologie de weg vrijmaakt voor de human touch:

“For me technology enables the human touch. If you see 30 patients in an afternoon, there’s no human touch; there’s just hand-shaking,” says Dr Witkamp. “But if you can replace these 30 patients with four patients that really needyour help, that’s definitely a human touch. And I think that will be the main role of the healthcare professional in future.”

Meer lezen? Klik hier voor het hele rapport.