eHealth bijeenkomst in Sneek een groot succes

Op 19 januari j.l. organiseerde de KSYOS Academy een bijeenkomst in de reeks ‘eHealth in de GGZ’ ditmaal op de prachtige locatie Lokaal 55 te Sneek.

Ruim 20 Huisartsen en POH’s-GGZ sloten aan om te discussiëren over het gebruik van eHealth in de huisartsenpraktijk. Middels praktijkvoorbeelden werd het gebruik van eHealth besproken vanuit de visie van een POH-GGZ, Psycholoog, ontwikkelaar en een hoogleraar TeleMedicine. De 4 sprekers hebben het aanwezige publiek voldoende handvatten aangereikt om eHealth nog effectiever in te zetten in hun behandeling.

Al met al een informatieve avond voor alle aanwezigen. De KSYOS Academy zet zich in om de komende tijd vergelijkbare bijeenkomsten te organiseren in andere regio’s.

Graag informeren wij u hier verder over via 020-60000 60 of via GGZ@ksyos.org