Artikel De Eerstelijns: Zorgpad Oogheelkunde in de regio Rotterdam


In editie 3 (april 2018) van De Eerstelijns leest u meer over het succes van het Zorgpad Oogheelkunde in de regio Rotterdam.

In de regio Rijnmond werken huisartsen, optometristen en oogartsen samen om mensen zo snel mogelijk de juiste zorg te bieden. De optometrist ‘om de hoek’ onderzoekt en diagnosticeert alle niet acute oogklachten en de oogarts kijkt op afstand mee. De huisarts blijft via KSYOS en een terugkoppeling in het huisartsinformatiesysteem volledig op de hoogte.

Klik hier om het hele artikel te lezen