Bijeenkomst eHealth in de huisartsenzorg Zuid-Limburg


Graag nodigt KSYOS huisartsen en POH’s-GGZ uit voor de bijeenkomst ‘eHealth in de huisartsenzorg’ op woensdagavond 28 maart 2018 in hotel Winselerhof in Landgraaf, Limburg.

Met de toestroom van patiënten met complexe psychische problemen krijgt de huisartsenzorg een steeds grotere rol in de begeleiding en behandeling van deze patiënten. Ehealth modules en consultatie ondersteunen huisarts en POH-GGZ in hun werk.

Op deze bijeenkomst willen wij u inspireren en handvatten aanreiken om het gebruik van eHealth te optimaliseren. Diverse sprekers delen hun ervaringen en er we staan stil bij de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van eHealth in de GGZ.

Programma en aanmelden, klik hier.