Het Parool: Interview Leonard Witkamp


Hoge kosten in de gezondheidszorg? Met ICT-toepassingen kan elk medisch traject sneller en de helft goedkoper, claimt KSYOS-directeur en bijzonder hoogleraar Leonard Witkamp.

In een interview in Het Parool praat Leonard over het voorkomen van verwijzingen, het reduceren van zorgkosten en de hobbels op zijn pad binnen het zorgstelstel zoals dat nu ingericht is: “een ziekenhuis wíl helemaal niet omlaag in budget, want dan komt het financieel in de problemen”.

Lees hier het volledige artikel.

  

Artikel De Eerstelijns: TeleGGZ in Zeeland


In editie 8 (november 2017) van De Eerstelijns leest u meer over het succes van KSYOS TeleGGZ in Zeeland. Met gemiddeld ruim zeventig TeleGGZ-trajecten per normpraktijk lopen huisartsen in deze regio voorop in Nederland. Janet Miedema (manager eerstelijns GGZ en POH bij de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie) en Guus Jaspar (huisarts bij huisartsenpraktijk Triniteit en bestuurslid Nucleus Zorg) delen hun ervaringen rondom blended care.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

  

Met ICT wordt zorg efficiënter, beter en goedkoper


Naar de huisarts voor een verwijzing naar een specialist, maandenlang wachten tot je er terecht kunt, weinig aandacht, hoge rekeningen; in de zorg is ruimte voor verbetering. Volgens Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar TeleMedicine en directeur van KSYOS TeleMedisch Centrum, is er voor veel knelpunten in de zorg een oplossing: internet en slimme ICT.

Lees het hele artikel op nrc.nl.

   

TeleMonitoring hartfalen: nog een lange weg te gaan?


Het aantal mensen in Nederland met hartfalen is groot en zal in de toekomst alleen maar toenemen. Om deze stroom aan patiënten aan te kunnen, kan TeleMonitoring een uitkomst bieden. Met TeleMonitoring kunnen hartfalenpatiënten thuis hun bloeddruk, gewicht en hartslag meten.

Dit biedt de patiënt meer onafhankelijkheid: hij hoeft minder vaak naar het ziekenhuis en kan in eigen tijd contact opnemen met de zorgverlener. Het thuis monitoren kan ervoor zorgen dat zorgverleners eerder kunnen ingrijpen, waarmee complicaties voorkomen kunnen worden.

Ondanks de voordelen is TeleMonitoring nog niet de norm en nog lang niet bij elk ziekenhuis beschikbaar. Dit komt volgens KSYOS directeur Leonard Witkamp doordat er voor ziekenhuizen nog te weinig financiële drijfveren zijn. Witkamp: “Met chronische patiënten zoals mensen met COPD of hartfalen verdient het ziekenhuis aan een korte opname, aan een lange opname verliest het ziekenhuis geld. Die lange opname probeert het ziekenhuis te voorkomen al of niet met TeleMonitoring.”

Lees het hele artikel op SmartHealh.

   

Professor dr. Witkamp: ‘Onvoldoende budget voor groei van e-health diensten.’

ICT&health_Cover-Nr.5-2016Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar Telemedicine aan het AMC en directeur van KSYOS, heeft uitgesproken ideeën over e-health, vooral over de noodzakelijkheid van toereikend budget om innovaties in de zorg op te schalen. Die opschaling blijft uit zolang het noodzakelijke budget uitblijft.

“Betaal je voor verrichtingen, dan krijg je verrichtingen. Betaal je voor gezondheid, dan krijg je gezondheid. Betaal je voor innovatie, dan krijg je innovatie. Dat zijn basale economische principes, waarvan we in de zorg gebruik moeten maken. E-health wordt massaal omarmd. Het is nu tijd om afspraken te maken over het opschalen van e-health diensten, die hun nut ruimschoots hebben bewezen.”

Witkamp stelt dit in het interview met Lucien Engelen em Yvonne Keijzers in het blad ICT&Health van november 2016. Het hele interview kunt u binnenkort hier lezen.

Vergoed en verspreid mogelijkheden eHealth!

Screen Shot 2016-10-28 at 09.21.12De voordelen van eHealth zijn nog onvoldoende bekend. Een schone taak voor zorgverleners én zorgverzekeraars, zo betoogt prof. dr. Leonard Witkamp, specialist op het gebied van telemedicine, in deze column van de Amsterdam Economic Board.

Deze board heeft als missie de welvaart en het welzijn in de metropoolregio Amsterdam duurzaam te versterken.

Lees hier de column.

TeleGGZ: ‘maak eHealth onderdeel van de zorg’

From ClipboardIn het Digitalezorg.nl magazine leest u deze week waarom ruim 2 miljoen Nederlanders via hun huisarts inmiddels toegang hebben tot KSYOS TeleGGZ. Met behulp van intelligent internet vindt de zorg steeds vaker (deels) buiten de spreekkamer plaats. En dat werkt motiverend voor patiënt én zorgverlener! Maar hoe integreer je online zorg in je dagelijkse spreekuur en waarom zou je?

Lees hier het gehele artikel.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw patiënten huisartsenpraktijk? Klik hier of bel: 020 600 0060. Het KSYOS-team helpt u graag met het implementeren van de eHealth mogelijkheden in uw praktijk en biedt kosteloos, geaccrediteerde opleidingen in uw praktijk aan.

TeleGGZ gebruikerservaringen van zorggroepen in De Eerstelijns (editie 5, jaargang 8)

enfoldhomepagelogoIn editie 5 (juni 2016) van De Eerstelijns leest u meer over de ervaringen met implementatie van KSYOS TeleGGZ binnen een zorgroepverband. Huisarts en kaderarts GGZ Christine Weenink vertelt over de meerwaarde van de digitale beslisondersteuners. Stefanie Mouwen en Richard Linders van Onze Huisartsen benadrukken de aandachtspunten die noodzakelijk zijn om blended care daadwerkelijk succesvol in te zetten bij de patiënt.

Lees hier het hele artikel.

Leonard Witkamp in Smarthealth: “Zet budgettaire groeiruimte ziekenhuizen in voor de opschaling van eHealth”

Screen Shot 2016-01-21 at 11.22.41

Dat Leonard Witkamp enthousiast is over de inzet van eHealth ligt voor de hand. Hij is als zorgondernemer sinds 2001 directeur van het KSYOS TeleMedisch Centrum, en sinds 2014 ook bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, een leerstoel die mogelijk wordt gemaakt door artsenfederatie KNMG. Geinterviewd door Smarthealth stelt Leonard Witkamp dat de inzet van eHealth op veel terreinen stilstaat of zelfs achteruit gaat. Dat is volgens hem zorgelijk. Patiënten, huisartsen en medisch specialisten zijn over het algemeen blij met diensten als het op afstand beoordelen van huid- of oogfoto’s of de combinatie van een online en een face-to-face behandeling (blended care) voor bijvoorbeeld een burnout, depressie of angststoornis. Zorg er dus voor dat de eerstelijn allerlei nieuwe diensten eenvoudig vergoed krijgen en dat de budgetpot groot genoeg is om echt door te kunnen pakken met de opschaling. Zorg er daarnaast voor, zegt Witkamp, dat er ook voldoende aanbod is van specialisten die willen meegaan in het opschalen van eHealth diensten.

Het artikel lezen: klik hier

Leonard Witkamp in Medisch Contact van 15 januari (no 2) :Zonder budget geen ICT-revolutie in de zorg.

 

af46f4c9-d5fd-4931-8185-9ef3dab3bad9_02_Cover.135Ondanks inspanningen vanuit het veld blijkt e-health nauwelijks ingebed in de reguliere zorg. Er is namelijk geen geld voor. Terwijl een serieuze overheidsinvestering zich snel zou terugverdienen, zegt bijzonder hoogleraar telemedicine Leonard Witkamp.

E-health zal het mogelijk maken dat ziekenhuizen zich beperken tot hoogwaardige gespecialiseerde zorg. In tal van perifere centra in de woonwijk – huisartsenpraktijken, apothekers, opticiens, fysiotherapiepraktijken en andere – zal de meer routinematige zorg dicht bij de patiënt geleverd worden door paramedici, mantelzorgers en de patiënt zelf – onder regie en supervisie van de huisarts en de medisch specialist op afstand. Tegen een fractie van de prijs. Dit proces is in de zorg niet alleen onomkeerbaar, maar ook noodzakelijk om aan de veranderende vraag te blijven voldoen. E-healthdiensten zijn veelbelovend, bewezen e-healthdiensten worden breed omarmd door zorgverleners en zorgvragers. De énige belemmering voor opschaling is de beschikbaarheid van budget binnen het reguliere vergoedingssysteem. Die belemmering moet zo snel mogelijk worden weggenomen.

Het volledige artikel lezen? Klik hier