Bijeenkomst GGZ-consultatie en eHealth in de huisartsenzorg

Graag nodigt KSYOS huisartsen en POH’s-GGZ uit voor de bijeenkomst ‘Consulteren kun je leren: GGZ-consultatie en eHealth in de huisartsenzorg’ op woensdagavond 13 december 2017 in hotel Princenhof in Earnewâld, Friesland.

Wij ervaren dagelijks hoe belangrijk training voor implementatie van consultatie en eHealth is om het succesvol in te zetten. Op deze bijeenkomst willen wij u daarom inspireren en handvatten aanreiken om het gebruik van consultatie en eHealth te optimaliseren. Diverse sprekers delen hun ervaringen en er zal worden stilgestaan bij de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van consultatie met GGZ-professionals.

PROGRAMMA

 • 18:00 – 18:30 uur: Inloop met broodjes en soep
 • 18:30 – 18:35 uur: Kort welkom van KSYOS
 • 18:35 – 19:05 uur: eHealth en Consultatie in de huisartsenpraktijk (POH-GGZ)
 • 19:05 – 19:15 uur: Pauze met versnapering
 • 19:15 – 19:45 uur: Consultatie: hoe zet ik het in? (dr. H. Bij de Weg, psychiater te Leeuwarden)
 • 19:45 – 20:15 uur: Brainstorm over gebruik consultatie
 • 20:15 – 20:30 uur: Vragen en afsluiting 

OVERIGE INFORMATIE

 • Locatie: “Hotel Princenhof”, Piet Miedemaweg 15, 9264 TJ Earnewâld
 • Er zijn twee accreditatiepunten aangevraagd voor de huisarts én POH-GGZ
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij Maaike den Heijer of Robbert Vrugteveen via 020-600 00 60
 • Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos

AANMELDEN

 • I.v.m. de organisatie ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk 6 december per e-mail op ggz@ksyos.org o.v.v. naam, functie en emailadres van alle deelnemers.